ความรู้เกี่ยวกับชนิดกระจก
  • 25 ตุลาคม 2018
  • 413
  • 0
ประเภทของกระจก 1.กระจกธรรมดา(Float Glass) 2.กระจกอบความร้อน(Heat Treated Glass) 3.กระจกเครือบผิวหรือกระจกสะท้อนแสง(Surface Coated Glass) 4.กระจกดัดแปลง(Processed Glass)   1. กระจกโฟลต (Float Glass) เป็นกระจกมาตรฐาน ใช้ในการประกอบเป็นประตู
อ่านต่อ