พื้นไม้ลามิเนต Haro

 

HARO laminatefloor 

พื้นไม้ลามิเนต,ไม้พื้นลามิเนต,ไม้ลามิเนท

 ค่ามาตรฐานการทดสอบจาก EPLFหลากหลายประเทศ หลากหลายเชื้อชาติที่ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ HARO บ่งบอกถึงความมีมาตรฐานไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกรู้จักและเลือกใช้ วันนี้คุณพร้อมที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานพร้อมกับคนทั่วโลกแล้วหรือยัง 


1. ชั้นผิวหน้า (Overlay and Pattern)
ผิวหน้าฉาบด้วยอลูมินั่มออกไซด ์( ) มีความทนทานสูง จากแรงกด แรงเค้น และแรงเครียดต่างๆ จึงไม่ทำให้เกิดริ้วรอยในภาวะใช้งานปกติ ทำให้ไม่เกิดร่องรอยแม้ตั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไว้ในพื้นที่เป็นเวลานาน ลวดลายและสีของพื้นเป็นภาพถ่ายลายไม้เสมือนจริงเคลือบทับอัดเมลามีน ลามิเนต (Melamine Laminate) ด้วยแรงดันสูง (กรรมวิธี HPL) ทำให้ผิวหน้ามีคุณสมบัติไม่อ่อนตัวเมื่อโดนความร้อน และทนความร้อนสูงถึง 400 F (ประมาณ 203 C) ผิวหน้าระบายและไม่ดูดซับความร้อน


2. ชั้นแกนกลาง (Core)
พื้นไม้สำเร็จรูป HARO มีแกนกลาง ( Core ) เป็น HDF E1 ( HDF = High-Density Fibreboard = ไม้ที่ทำให้ยุ่ยเกือบเป็นผง อัดเข้าเป็นแผ่นด้วยความดันสูง และคงเหลือความชื้นตามมาตรฐานกำหนด 0.05 ppm ) ลักษณะแกนกลาง ที่เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ HARO Laminated เท่านั้น มีการอัด HDF ด้วยแรงดันสูงกว่าพื้นไม้ลามิเนตทั่วไป โดยมีความหนาแน่น (Density) สูงกว่า 940 kg/Cu.M. ชั้น HDF Core ของ HARO มีการควบคุม และป้องกันความชื้นถึง 2 ขั้นตอน ได้แก่
    - aquaResist เป็นสารส่วนผสมในผงไม้ เพื่อควบคุมไม่ให้ความชื้นซึมผ่าน
    - aquaTec เคลือบขอบรางลิ้นด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นซึมผ่านอีกหนึ่งขั้นตอน

3. ชั้นด้านหลัง (Backing)
ผิวด้านล่าง ( Backing ) เคลือบด้วยเมลามีนเรซิน เพื่อรักษาความสมดุลย์ของวัสดุ และให้เกิดความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งเป็นเกราะป้องกันความชื้นอีกชั้น

 

ไม้พื้นลามิเนต แท้จากประเทศเยอรมันนี คุณจึงมั่นใจได้ในสินค้าและคุณภาพ

และทั้งหมดนี่คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ พื้นไม้ลามิเนต HARO ได้รับ

 

RAL Quality Mark เครื่องหมายรับรองจาก RAL เป็นมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพการผลิตไม้พื้นลามิเนต พิสูจน์ถึงความมั่นใจในการเข้มงวดเรื่องคุณภาพของ HARO

EPLF Member Hamberger Industriewerke GmbH ผู้ผลิตพื้นไม้ลามิเนต HARO เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง สมาคมพื้นไม้ลามิเนตแห่งยุโรป (European Producers Laminate Flooring:EPLF) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และกำหนดมาตรฐานต่างๆของพื้นไม้ลามิเนต โดย HARO ได้รับการยกย่องจากสมาคมฯ จัดเกรดให้เป็นผู้ผลิตพื้นไม้ลามิเนตคุณภาพสูง
(High-Quality Flooring Products) ที่ส่งออกไปจำหน่ายกว่า 47 ประเทศทั่วโลก

ISO 9001 HARO มั่นใจในความเป็นผู้นำมาตรฐานการผลิตไม้พื้นลามิเนตที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดพิสูจน์ได้จากการ ได้รับรองคุณภาพ DIN EN ISO 9001 ในเรื่องระบบการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า   จาก TUV

ISO 14001 HARO ดูแลด้านการผลิตไม้พื้นลามิเนตเป็นอย่างดี เพื่อให้ปลอดมลภาวะ และไม่ทำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพราะธรรมชาติเปรียบเหมือนผู้มีพระคุณให้ชีวิต และอุตสาหกรรมแก่บริษัทฯด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้รับการรับรองด้านบริหารจัดการการผลิตที่ไม่ทำลายสภาวะนิเวศน์ DIN EN ISO 14001 จาก TUV

Bavarian Quality Award การจัดการเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่มาจัดการนั้นย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ และ สุขภาพจิตที่ดี HARO ตระหนักดีในเรื่องดังกล่าว จึงไม่ละเลยที่จะดูแลพนักงานอย่าง ใกล้ชิด และเป็นกันเอง แม้ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมไม้พื้นลามิเนต จึงไม่เป็นที่ แปลกใจเลยที่เราจะได้รับรางวัล quality philosophy

PEFC เป็นมาตรฐานการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่มีการปลูกหมุนเวียน ที่ HARO Forest เรามีระบบการจัดการป่าไม้ที่ได้มาตรฐาน เมื่อใช้ไม้แล้วมีการปลูกทดแทน หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการใช้ไม้ HARO ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศน์อย่างแน่นอน

 

ไม้พื้นลามิเนต HARO รุ่น TRITTY

                                              พื้นไม้ลามิเนตจากประเทศเยอรมันนี คุณภาพ

                

              ไม้พื้นลามิเนตสี  3 Strip Wild Cherry                           ไม้พื้นลามิเนตสี  3 Strip Maple Akzent

 

                 

                 ไม้พื้นลามิเนตสี  3 Strip Walnut                              ไม้พื้นลามิเนตสี  2 Strip Pear Golden

 

                

          ไม้พื้นลามิเนตสี  3 Strip Beech Navara                       ไม้พื้นลามิเนตสี  3 Strip Beech Taskana  

 

                                 ไม้พื้นลามิเนต HARO รุ่น DEG
                                         พื้นไม้ลามิเนตจากประเทศเยอรมันนี คุณภาพ 

           

                

                
    
                
  
                
  
    
ชมพื้นไม้ลามิเนต Alfa