พื้นไ้ม้ลามิเนตประเทศจีน

 

พื้นไม้ลามิเนตนำเข้าจากประเทศจีน
 

   พื้นไม้ลามิเนต Alfa   

 
   พื้นไม้ลามิเนต Alfa 

       พื้นไม้ลามิเนต melafloor   


  พื้นไม้ลามิเนต Melafloor 

     

 
   พื้นไม้ลามิเนต Royal 

      

   
    พื้นไม้ลามิเนต Beta

 

สินค้าพื้นไม้ลามิเนตจากประเทศจีนราคาเริ่มต้น 285/ตร.ม. (เฉพาะไม้)