บันไดไม้จริงสำเร็จรูป

บันไดไม้จริำงสำเร็จรูป Smart Step Smart Life

บันไดไม้สำเร็จรูป เป็นวัสดุทดแทน ลูกบันได้ไม้ธรรมชาติ เเบบเดิมลูกบันไดไม้สำเร็จรูป 
ผลิตจากไม้จริงสวนป่า อบและอัดน้ำยาประสานด้วยหลักวิศวกรรไม้จึงไม่บิดงอ 
และไม้ Particle Board สำหรับกรณีปูทับบนชั้นบันไดปูน

บันไดสำเร็จ     ราวบันไดสำเร็จ

จากนั้นจึงเคลือบด้วยวัสดุปกป้องผิวลายไม้ อาทิ ผิว HPL (High Pressure Laminate)
ที่มีร่องเสี้ยนเเลดูเป็นธรรมชาติ 
เเละช่วยลดความลื่นขณะเดินลงบันไดด้านหลังเลือบ Backing 
ด้วยชั้น PVC หนา 0.14 มม.สามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี

บันไดสำเร็จ
บันไดสำเร็จ


การรับน้ำหนักของ บันไดไม้สำเร็จรูป

ไส้ในไม้จริง Engineered Wood sok 39 มม. : รับประกันการรับน้ำหนักสูงสุด 600 กิโลกรัม
ได้ผ่านการทดสอบและรองรับจากสองสถาบัน

1.ส่วนอุตสาหกรรมเคื่องเรือน และ คอมโพสิท (Furniture and Composite Industries Division)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion
2.สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (Iron and Steel Institute of Thailand) กระทรวงอุตสาหกรรมราวบันไดไม้จริงสำเร็จ,บันไดลามิเนต,บันได,ลามิเนต,พื้นไม้ลามิเนต,ไม้ลามิเนต,พื้นไม้ลามิเนท,ไม้ลามิเนท,จำหน่าย,ไม้ปูพื้นลามิเนต,