พื้นไม้ลามิเนต QDM

พื้นไม้ลามิเนต QDM ผลิตโดยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน 

คุณภาพดี สินค้านำเข้าจากประเทศจีน มีพื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ร่อง V

ความหนา 12 มม. มีขนาด 1218 x 196 mm.

ความหนา 8 มม. มีขนาด 1218 x 196 mm.

พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM

พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM
พื้นไม้ลามิเนต QDM